Naše vybavení

Pro dosažení nejlepších možných výsledků je třeba mít kvalitní diagnostické vybavení a špičkové chirurgické nástroje. Nedostatek takovéhoto vybavení, i v nemocnicích nejvyššího typu, nás vedl k založení soukromého zařízení.

Operační mikroskop

Pro mikrochirurgické operace je použití operačního mikroskopu podmínkou. Při použití pouze lupových brýlí není zvětšení dostatečné (lupové brýle zvětšují většinou 2,5x, maximálně však 4,5x). Optimem pro varikokélektomii je desetinásobné zvětšení. Výsledky operace varikokély jsou na míře použitého zvětšení závislé. Dle mnoha provedených studiíBAAZEEM, Abdulaziz, et al. Varicocele and male factor infertility treatment: a new meta-analysis and review of the role of varicocele repair. European urology, 2011, 60.4: 796-808. se s mírou použitého zvětšení snižuje počet komplikací a zvyšuje se úspěšnost zákroku.
My používáme špičkový operační mikroskop Leica M525 F50, který poskytuje zvětšení až 12,8x. Má výborné optické vlastnosti a automatické vyvažování s elektromagnetickými brzdami, které umožňuje ovládat pozici mikroskopu pouze jedním tlačítkem, což významně zkracuje čas operace.

Operační mikroskop Andrologické kliniky

Mikrochirurgické instrumentárium

Bez kvalitních nástrojů pod mikroskopem operovat nelze. My používání mikrochirurgické nástroje německé společnosti Reda.

Nástroje Andrologické kliniky

Ultrazvuk

Pro přesnou a neinvazivní diagnostiku varikokély je nutností kvalitní ultrazvuk s možností Doppler, Power Doppler a Triplex zobrazení, které je schopno identifikovat a měřit prokrvení v jednotlivých cévách.
My používání ultrazvuk Samsung Sonoace R7, který tyto režimy umožňuje.

Ultrazvuk Andrologické kliniky

Lineární ultrazvuková sonda

Pro řádné vyšetření varlat a jejich žilní pleteně je nutností vybavit ultrazvuk vysokofrekvenční lineární sondou. My používáme sondu LN5-12 s rozlišením až 12 MHz umožňující podrobné vyšetření struktury a průtoků.

Lineární ultrazvuková sonda

Šetrná anestezie

Zejména u výkonů, kdy pacient po probuzení z celkové anestezie odchází domů, je důležitá vysoké erudice anesteziologa a použití šetrných anestetik. Naši anesteziologové jsou zkušení a krom jiného používají Desfluran, moderní anestetikum umožňující velmi rychlé zotavení.

Desflurane, moderní anestetikum

Mikrochirurgická operace varikokély

Maximálně bezpečný a spolehlivý zákrok

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.