Jsme andrologové

 • MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

  Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a následně jsem získal atestace z urologie a sexuologie. Pro mezinárodní evaluaci svých znalostí jsem složil evropské zkoušky z urologie- FEBU a sexuální medicíny- FECSM.

  Odborně se věnuji andrologii- vědě, která se zabývá chorobami mužských pohlavních orgánů. Působím jako odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a jako lékař ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pracuji jako konzultant pro mužskou neplodnost v IVF centrech.

  Absolvoval jsem Louisvillský výcvik v mikrochirurgii a kurzy implantace penilních protéz AMS a Coloplast. Zúčastnil jsem se Weill Cornell Masterclass v urologii, Masterclass chirurgie penisu v Lovani a stáží v Andrologickém centru Univerzity Bari u profesora Carla Bettocchi.

  Jsem autorem mnoha odborných článků a přednášek.

  Seznam našich odborných publikací naleznete zde.

  • MUDr. Lukáš Bittner
  • MUDr. Libor Zámečník
 • MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

  Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994 a následně jsem získal atestaci z urologie. Pracuji na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v pozici zástupce přednosty pro léčebnou péči (primář).

  Odborně se věnuji andrologii, reprodukční medicíně, poruchám močení a operativě, včetně uroonkologické.

  Téma dizertační práce (Ph.D.) bylo věnováno pánevní bolesti, její diagnostice a léčbě, odborné evropské zkoušky jsem složil z urologie (FEBU) a sexuální medicíny (FECSM).

  Absolvoval jsem kurzy implantace penilních protéz AMS a Coloplast. Jsem autorem několika odborných učebnic (včetně andrologických), kapitol v knihách, učebnicích a odborných článků. Dále jsem také řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných grantů.

  Seznam našich mediálních výstupů naleznete zde.

 • MUDr. Tomáš Hradec, FEBU

  Promoval jsem na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové roce 2011. Následně jsem získal atestaci v oboru urologie a v roce 2017 také evropskou zkoušku z urologie - FEBU.

  Pracuji na Urologické klinice VFN a 1. LF UK jako lékař s profesním zaměřením na andrologii, léčbu močových kamenů, léčbu nádorů prostaty a nádorů horních močových cest.

  Působím také jako odborný asistent výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jsem autorem mnoha přednášek a několika odborných článků a spoluautorem kapitol v odborných učebnicích.

  V rámci svého postgraduálního studia na 1. LF UK v programu experimentální chirurgie se věnuji problematice rehabilitace erektilní funkce u pacientů po radikální prostatektomii.

  Více informací o naší klinice naleznete zde.

  • MUDr. Tomáš Hradec

Náš Twitter

Operace varikokély

Profesionální péče v příjemném prostředí

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.