Jsme andrologové

 • MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

  Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a následně jsem získal atestace z urologie a sexuologie. Pro mezinárodní evaluaci svých znalostí jsem složil evropské zkoušky z urologie- FEBU a sexuální medicíny- FECSM.

  Odborně se věnuji andrologii- vědě, která se zabývá chorobami mužských pohlavních orgánů. Působím jako odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a jako lékař ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pracuji jako konzultant pro mužskou neplodnost v IVF centrech.

  Absolvoval jsem Louisvillský výcvik v mikrochirurgii a kurzy implantace penilních protéz AMS a Coloplast. Zúčastnil jsem se Weill Cornell Masterclass v urologii, Masterclass chirurgie penisu v Lovani a stáží v Andrologickém centru Univerzity Bari u profesora Carla Bettocchi.

  Jsem autorem mnoha odborných článků a přednášek.

  Seznam našich odborných publikací naleznete zde.

  • MUDr. Lukáš Bittner
  • MUDr. Libor Zámečník
 • as. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

  Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994 a následně jsem získal atestaci z urologie. Pracuji na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v pozici zástupce přednosty pro léčebnou péči (primář) a současně zastávám funkci primáře Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK.

  Odborně se věnuji andrologii, reprodukční medicíně, poruchám močení a operativě, včetně uroonkologické.

  Téma dizertační práce (Ph.D.) bylo věnováno pánevní bolesti, její diagnostice a léčbě, odborné evropské zkoušky jsem složil z urologie (FEBU) a sexuální medicíny (FECSM).

  Absolvoval jsem kurzy implantace penilních protéz AMS a Coloplast. Jsem autorem několika odborných učebnic (včetně andrologických), kapitol v knihách, učebnicích a odborných článků. Dále jsem také řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných grantů.

  Seznam našich mediálních výstupů naleznete zde.

 • as. MUDr. David Čapka

  Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a složil jsem atestaci z urologie. Pracuji jako lékař na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a jako odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

  Jsem lékařem Andrologické ambulance FNKV. Profesně se zaměřuji na andrologii i na obecnou urologii. Jsem autorem několika odborných článků a přednášek.

  Více informací o naší klinice naleznete zde.

  • MUDr. David Čapka, androlog

Operace varikokély

Profesionální péče v příjemném prostředí

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.