Řešení varikokély

Optimální řešení je takové, které přinese nejvíce prospěchu s nejnižší mírou rizika.

• Operace varikokély klasickou, otevřenou metodou

Chirurgické řešení varikokély bez použití optického zvětšení. Tato metoda je již překonaným přístupem, který měl vysoké riziko poranění přívodných tepen varlete, vysoké riziko vzniku hydrokély (tekutiny v obalech varlete) z důvodu přerušení mízního systému varlete.

• Embolizace (ucpání) cév varikokély

Výhody: Krátký výkon v lokální anestezii, který se provádí katetrizací cévy v třísle nebo na paži.

Nevýhody: Ne vždy se podaří nalézt vstup do žíly varlete.
Zákrok se provádí vysoko nad varletem a neošetří všechny rozšířené žíly varlete.
Tato metoda má vyšší riziko vzniku recidivy- opětovné navrácení obtíží.

• Laparoskopická operace varikokély

Výhody: Rychlý výkon v celkové anestezii.

Nevýhody: Nutnost otevření dutiny břišní a tím zvýšené riziko poranění střev či velkých cév při zavádění nástrojů.
K přerušení žil dochází ve velké vzdálenosti od varlete a tento přístup nezabezpečí přerušení všech rozšířených žil varlete.
Tato metoda má vyšší riziko vzniku recidivy- opětovného navrácení obtíží.

• Mikrochirurgická operace varikokély pod tříslem

Výhody: Tato metoda zabezpečuje nejvyšší šanci na přerušení všech rozšířených žil varlete, vzhledem k operačnímu přístupu v blízkosti varlete. Mikrochirurgické provedení (pod operačním mikroskopem) minimalizuje šanci na poškození arterií (přívodných cév varlete), které jsou velmi malé 0,1 - 0,3 mm. Také je mikrochirurgicky velmi dobrá možnost identifikace mízních cév a nervů, což významně snižuje množství pooperační komplikací. Subinguinální operační přístup- pod tříslem- zabezpečuje rychlejší zotavení po operaci. Při operaci přes tříslo je fyzická aktivita po 3 týdny významně limitována. Při šetření tříselného kanálu je možný návrat fyzické aktivity během několika dnů.

Nevýhody: Mikrochirurgická operace varikokély je finančně a časově náročná, vzhledem k nutnosti použití operačního mikroskopu a mikrochirurgických nástrojů. Také je třeba mikrochirurgická erudice operatéra.

Zlepšení parametrů spermiogramu po operaci varikokély nastává u 80 % pacientů a to nejdříve za 5 měsíců od operace.

Více informací o průběhu mikrochirurgické operace naleznete zde.

Článek o operaci varikokély

Operace varikokély- Medical Tribune

Medical Tribune

Mikrochirurgická operace varikokély

Maximálně bezpečný a spolehlivý zákrok

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.